Sự kiện

Đua Top Open Beta

1. ĐUA TOP 3 NGÀY
Bắt đầu: 13h00 ngày 19/01/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 21/01/2021

Phần thưởng: 

                        TOP1: 300k Gcoin
                        TOP2 : 200k Gcoin
                        TOP3: 100k  Gcoin

                         TOP4-5: 50k Gcoin

2. ĐUA TOP 7 NGÀY THEO CLASS 
Bắt đầu : 13h00 ngày 19/01/2021

Kết thúc: 23h59 ngày  25/01/2021

Phần thưởng:               TOP1: 1 Set đồ cấp 7 + luck + 2op tùy chọn (theo class)

3. ĐUA TOP ALL 5 NGÀY 

Bắt đầu : 13h00 ngày 19/01/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 23/01/2021

Phần thưởng:                 TOP1: 1 Vũ khí rồng + luck + 2 op tùy chọn 

                                        TOP2: 1 Vũ khí cấp 7 + luck +1 op tùy chọn 

4. ĐUA TOP NẠP THẺ
Bắt đầu: 13h00 ngày 19/01/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 25/01/2021

Phần thưởng: 

                                       TOP1: 1 Wing 2 Luck MNL +13 

                                       TOP2: 1 Wing 2 Luck MNL
                                       TOP3: 1 Wing 2 MNL
                                       TOP4-10: 1 Wing2 Trắng

Lưu ý: Tất cả phần thưởng đều là vĩnh viễn.
Top nạp thẻ trên 5m mới được tính top!!


MUHYSS6.VN Trân trọng thông báo!!!